EKMEK MAYASI

Kuru Mayalar

Maya, tek hücreli canlılar grubundan olup, “Saccharomyces cerevisiae” suşunun saflaştırılması sonucu elde edilir.
Maya hücreleri yuvarlak veya oval şeklinde olup, boyutları 2-3 µm ile 20-50 µm arasında değişir. 1 gr yaş maya yaklaşık 10 milyar hücre içerir.

Maya hücreleri hamur içerisindeki şekeri tüketerek CO2 gazı çıkararak hamurun kabarmasını sağlamaktadır.

Kuru mayalar uzun süre saklama şartını sağlamak amacı ile vakumlu paketlerde pazara sunulmaktadır.

kurumaya